Mondelinge vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, bij afwezigheid van de minister, over de berichtgeving dat de Europese Unie, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie op het punt staan een verdrag te sluiten dat het verbod op blasfemie regelt (Egyptindependant.com, 19 september 2012) (ingezonden 25 september 2012).

Naar boven