Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132012Z15950

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat gevangenispersoneel in de Bijlmerbajes niet langer de veiligheid kan garanderen (ingezonden 18 september 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat gevangenispersoneel in de penitentiaire inrichting (PI)  Amsterdam-Overamstel (de Bijlmerbajes) niet langer de veiligheid van zichzelf, collega’s en gedetineerden kan garanderen?1 Wat is uw reactie hierop?

Vraag 2

Wat is uw reactie op de volgende klachten van het gevangenispersoneel:

  • planning met te weinig medewerkers;

  • medewerkers van G4S voeren taken van penitentiair inrichtingswerker (PIW-ers) uit, wat niet mag;

  • twee vrouwen ingepland op een late dienst;

  • één medewerker op een groep gedetineerden, bij calamiteit is er geen collega om alarm te slaan;

  • de afspraken die gemaakt zijn om de veiligheid te garanderen worden niet nagekomen;

  • vanwege een tekort aan personeel is de arbeid enkele keren gesloten en gaan teamvergaderingen regelmatig niet door?

Kunt u hier puntsgewijs op reageren?

Vraag 3

Hoe kan het dat, ondanks voortdurende aandacht voor deze penitentiaire inrichting, hier nog steeds problemen zijn? Zijn de door de Inspectie geconstateerde verbeteringen (eind 2010) nu weer teniet gedaan of zit er een te groot verschil tussen de afspraken op papier en de dagelijkse praktijk? Hoe beoordeelt u de situatie in deze inrichting?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de veiligheid van het personeel en gedetineerden in de PI Amsterdam-Overamstel absoluut gewaarborgd moet zijn? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen zodat dit ook in de praktijk gerealiseerd kan worden en het personeel zich weer veilig zal voelen?

Vraag 5

Is het waar dat aan het personeel in de Bijlmerbajes is medegedeeld dat per 1 januari 2013 het nog niet zo lang geleden ingevoerde avondprogramma komt te vervallen? Kunt u deze beleidswijziging toelichten? Wat is hier de reden van? Staat hetzelfde lot alle andere penitentiaire inrichtingen te wachten? Wat komt er dan nog terecht van de mooie beloftes uit het programma Modernisering Gevangeniswezen?


X Noot
1

Intern verspreide nieuwsbrief van de Vakbond aan de medewerkers van de PI Amsterdam-Overamstel