Vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een discriminerende vacature (ingezonden 1 augustus 2012)

Vraag 1

Wat is uw reactie op de vacature van CatPalace, waarin mensen met een uitkering worden uitgesloten?1

Vraag 2

Wat is de reden dat het UWV en de Commissie Gelijke Behandeling niets kunnen doen tegen deze discriminerende vacature? Kunt u dat uitgebreid toelichten?

Vraag 3

Welke maatregelen gaat u nemen om dergelijke discriminerende vacatures te voorkomen,  aan te pakken en te beboeten?

Vraag 4

Is het waar dat de in de vacature genoemde leeftijdsgrens wettelijke verboden is? Kunt u dat uitgebreid toelichten?

Naar boven