Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het bericht «Afghaanse politie-eenheid loopt over naar de Taliban» (ingezonden 25 juli 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «Afghaanse politie-eenheid loopt over naar de Taliban»?1

Vraag 2

Uit hoeveel agenten bestond deze eenheid en wat voor wapens hij zij bij het overlopen naar de Taliban meegenomen?

Vraag 3

Behoorden de overlopers tot de Afghan Uniformed Police, de Border Police of een ander onderdeel van de Afghaanse politie?

Vraag 4

Betrof het hier via een NAVO-trainingsmissie opgeleide agenten?

Vraag 5

Welke verklaring geeft u voor het overlopen van deze agenten?

Vraag 6

Hoeveel agenten en recruten zijn er dit jaar reeds overgelopen?

Vraag 7

Hoe gaat u voorkomen dat door Nederland opgeleide politieagenten overlopen?


X Noot
1

De Volkskrant, 25 juli 2012.

Naar boven