Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20122012Z13772

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over grootschalige schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door de politie (ingezonden 4 juli 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht dat politiekorpsen op grote schaal de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden?1

Vraag 2

Welke acute noodmaatregelen treft u?

Vraag 3

Hoe gaat u het belang van privacy beter borgen?


X Noot
1

www.bof.nl