Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over Qatar als een van de grootste grootaandeelhouders in Shell (ingezonden 15 mei 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «Qatar grootaandeelhouder bij Shell»?1

Vraag 2

Hoe groot wordt het aandeel van Qatar in Shell?

Vraag 3

Heeft Qatar een aandeel in andere ondernemingen in Nederland op het terrein van energie? Zo ja, waaruit bestaat dat en hoe groot zijn die aandelen?

Vraag 4

Zijn er nog meer islamitische landen of investeerders uit islamitische landen die direct of indirect een belang hebben in Shell? Zo ja, welke zijn dat en hoe groot is hun aandeel?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u deze toename van invloed van een soennitische dictatuur op Shell?


X Noot
1

NOS Teletekst pagina 126, 11 mei 2012.

Naar boven