Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke gesprekken tussen Hamas en enkele EU-lidstaten waaronder Nederland (ingezonden 3 mei 2012).

Vraag 1

Klopt het dat Nederland en/of de EU heeft/hebben gesproken met de terroristische organisatie Hamas?1

Vraag 2

Zo ja, wat was daarvan het doel en het resultaat?

Vraag 3

Hoe verhoudt zich dit met aangenomen moties waarin werd uitgesproken dat geen contact moet worden onderhouden met Hamas?

Vraag 4

Wilt u deze vragen beantwoorden vóór 15 mei 2012?


X Noot
1

Volkskrant, 3 mei 2012.

Naar boven