Vragen van de leden Cörüz en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Magnitsky zaak (ingezonden 21 maart 2012)

Vraag 1

Aangezien de Russische autoriteiten vele feiten en documenten over het hoofd lijken te zien, bent u bereid aan de Russische autoriteiten te vragen of enig van de documenten op de site «Russian untouchables» onder de noemers

  • a. Independent Findings regarding Magnitsky’s Arrest1

  • b. Complaints2

  • c. Petitions Requesting a Real Investigation into Magnitsky’s Arrest, Torture and Murder Are Ignored3

  • d. Magnitsky’s Testimonies against Corrupt Officers4

vervalst of nagemaakt is of dat ze alle echt zijn?5

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van de unaniem aangenomen motie in het Britse parlement op 7 maart met de titel «Human Rights Abuses and the Death of Sergei Magnitsky», die oproept tot sancties en expliciet gesteund werd door drie voormalige ministers van Buitenlandse Zaken?

Vraag 3

Heeft u kennisgenomen van het feit dat de Russische autoriteiten zelfs overgaan tot het verbieden van een bijeenkomst/demonstratie over de Magnitsky zaak?6

Vraag 4

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak op 12 maart van dhr. Michael McFaul, de ambassadeur van de VS in Rusland: «People that were involved in the wrongful death of Sergei Magnitsky are on a visum ban list»?7

Vraag 5

Kunt u, naar aanleiding van uw antwoord dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS aangegeven heeft dat er geen visum ban is, hen opnieuw de vraag stellen en schriftelijk aangeven of er sprake is van een visum ban voor officials die bij de Magnitsky zaak betrokken zijn of niet en deze schriftelijke verklaring aan de Kamer doen komen?

Vraag 6

Heeft u kennisgenomen van het feit dat de moeder van Sergei Magnitsky meer dan 20 officiële verzoeken heeft ingediend om de postume  zaak tegen haar zoon te stoppen,8 maar dat de zaak gewoon doorgaat?9

Vraag 7

Herinnert u zich nog uw antwoord «Volgens minister Lavrov was het postume onderzoek niet bedoeld om iemand na zijn dood te beledigen, maar bij ontstentenis van een verzoek van de familie om het onderzoek te beëindigen moest het worden afgerond»?5

Vraag 8

Heeft u kennisgenomen van het statement van de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk, dat deze paragraaf bevat:

«In accordance with general rules of the Russian penal legislation, a criminal investigation is discontinued in case of death of the accused person.

However, the Constitutional Court of the Russian Federation has recently decided that such a criminal investigation may be resumed or continued in case the person’s relatives insist on his posthumous rehabilitation. According to the information available, this is precisely what the mother of Sergey Magnitsky and his advocates insist on»?10

Vraag 9

Kunt u aangeven wat waar is:

  • a. De Russische autoriteiten vervolgen dhr. Magnitsky postuum. Zijn moeder Natalya Magnitsky dient meer 20 keer bezwaar in, maar de vervolging wordt desalniettemin gewoon vervolgd? (zoals de familie van dhr. Magnitsky beweert);

  • b. De Russische autoriteiten vervolgen dhr. Magnitsky postuum. Noch moeder Natalya Magnitsky, noch zijn weduwe hebben daartegen bezwaar gemaakt (zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken u verteld heeft);

  • c. De moeder van Magnitsky heeft zelf een aanvraag ingediend om de rechtszaak tegen haar zoon postuum door te laten zetten (zoals de Russische ambassade in Londen beweert)

Vraag 10

Hoeveel personen staan op de lijst om geweigerd te worden voor een visum in het Schengen gebied?

Vraag 11

Wanneer gaat u eindelijk over tot het instellen van de visumban, zoals unaniem gevraagd door de Tweede Kamer middels de motie- Cörüz c.s.?11


X Noot
5

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 1757.

X Noot
6

Gazeta.ru in English: Moscow authorities refuse Magnitsky rally request, citing improper subject matterhttp://en.gazeta.ru/news/2012/03/19/a_4097081.shtml

X Noot
9

andere bronnen zijn bijvoorbeeld:

X Noot
11

Kamerstuk, 32 735, nr. 14

Naar boven