Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20122012Z01945

Vragen van het lid Çelik (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het verlies van vertrouwen van het onderwijsveld in bewindspersoon (ingezonden 3 februari 2012).

Vraag 1

Hoe beoordeelt u het nieuws dat 78% van de leraren en directeuren in het basisonderwijs geen vertrouwen in u heeft en dit percentage in het voortgezet onderwijs zelfs is opgelopen tot maar liefst 94%?1

Vraag 2

Hoe wilt u met de uitkomsten van dit onderzoek omgaan?

Vraag 3

Wat betekent het voor de effectiviteit van uw beleid dat u al zo relatief kort na uw aantreden als minister, het onderwijsveld zoveel vertrouwen in u heeft verloren?

Vraag 4

Bent u van plan om vertrouwen in het onderwijsveld te herwinnen, door voorgenomen ingrepen die het onderwijsveld als achteruitgang ervaart, te heroverwegen? Zo ja, welke ingrepen betreft het? Zo neen, hoe wilt u het vertrouwen dan terugwinnen?


X Noot
1

DUO Onderwijsonderzoek De Politieke Barometer Onderwijs (http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/downloads/Rapportage_DePolitiekeBarometerOnderwijs_januari2012.pdf), blz. 10–11.