Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20122012Z00706

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Volkgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Staphorst censureert abortusinformatie CJG» (ingezonden 19 januari 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Staphorst censureert abortusinformatie CJG»?1

Vraag 2

Welke relatie heeft Stichting opvoeding tot de rijksoverheid? Is er sprake van subsidie naast de afdrachten van de aangesloten gemeenten?

Vraag 3

Welke opdracht heeft Stichting opvoeding?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het wenselijk is dat gemeenten eigen keuzes kunnen maken met betrekking tot de informatie die door Stichting opvoeding wordt aangereikt? Hoe is de opvatting van Stichting opvoeding te verenigen met uw beleid waarin gemeenten vrijheid hebben bij het inrichten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?

Vraag 5

Bent u bereid in overleg te treden met Stichting opvoeding ten einde een model voor de website te bewerkstelligen, waarin zowel sprake is van herkenbaarheid en gevalideerde informatie als beleidsvrijheid voor gemeentelijke invulling?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Dijkstra, ingezonden 16 januari 2012 (vraagnummer 2012Z00440).