Vragen van de leden Jacobi, Smeets en Timmermans (allen PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het salaris van de Floriadedirectie en de vergoedingen van de commissarissen bij Floriade (ingezonden 9 januari 2012).

Vraag 1

Is het waar dat de directie van Floriade een inkomen heeft ver boven de Balkenendenorm?

Vraag 2

Zo ja, wat is hierover uw mening? Wat gaat u doen om deze misstand aan te pakken?

Vraag 3

Hoeveel subsidie van de Rijksoverheid en andere overheden wordt gebruikt om dit salaris te financieren?

Vraag 4

Is het waar dat de commissarissen van Floriade 4000 euro per vergadering ontvangen?

Vraag 5

Wat is uw standpunt over deze bovenmatige vergoeding?

Vraag 6

In hoeverre wordt deze vergoeding met overheidsgeld gefinancierd?

Naar boven