Vragen van het lid Berndsen (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de behandeling van slachtoffers van zedenmisdrijven (ingezonden 9 december 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Justitie slordig bij zedenzaken»?1

Vraag 2

Erkent u de problemen die het Landelijke Advocaten Netwerk voor Zeden Slachtoffers naar voren brengt in hun zwartboek?

Vraag 3

Wat gaat u hieraan doen?

Vraag 4

Heeft het justitiële apparaat, gezien de bezuinigingen en de toenemende werkdruk, voldoende capaciteit en middelen om in strafrechtelijke procedures aandacht te besteden aan het slachtoffer?


X Noot
1

De Telegraaf van 7 december 2011.

Naar boven