Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat een ontslaggolf dreigt door verhoging van het btw-tarief in de bouw (ingezonden 9 september 2011).

Vraag 1

Kent u het bericht «Ontslaggolf dreigt door hogere btw in bouwsector»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de verwachting van de Aannemersfederatie Nederland dat ongeveer 5000 banen zullen verdwijnen door het beëindigen van de btw-verlaging in de bouw? Deelt u de zorg over het afnemen van het aantal opdrachten in de bouwsector, met banenverlies als onvermijdelijk gevolg?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de btw-verlaging in de bouw veel heeft opgeleverd voor de bouwsector aan opdrachten en (behoud van) werkgelegenheid? Deelt u de mening dat de btw-verlaging veel meer oplevert aan opdrachten en banen dan dat het kost?

Vraag 4

Bent u bereid om de btw-verlaging in de bouw voort te zetten, aangezien deze sector economisch nog steeds kwetsbaar is?


X Noot
1

BNR.nl, 8 september 2011 http://www.bnr.nl/topic/beurs/110812–1109/ontslaggolf-dreigt-door-hogere-btw-in-bouwsector

Naar boven