Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (Christen Unie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra (ingezonden 30 augustus 2011).

Vraag 1

Hoe duidt u de uitspraak van de politiecommandant in RTL Nieuws1 dat de kans groot is dat de door Nederland opgeleide agenten in Kunduz moeten vechten?

Vraag 2

Wat is in Kunduz de rol van de Afghan Uniformed Police (AU(C)P) bij speciale acties tegen de Taliban en criminele bendes? Om wat voor speciale acties gaat het?

Vraag 3

Past de wijze waarop de politiecommandant zijn agenten inzet bij speciale acties volgens u binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten? Kunt u dat toelichten?

Vraag 4

Bent u bereid de beantwoording van deze vragen mee te nemen in de eerstkomende stand van zakenbrief?


X Noot
1

RTL Nieuws, 28 augustus 2011.

Naar boven