Vragen van de leden Jacobi, Monasch en Wolbert (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de getroffen maatregelen van een verpleeghuis te Sneek (ingezonden 7 juli 2011).

Vraag 1

Kent u de genomen maatregelen (bedden leeg laten staan in verband met een te krap AWBZ-budget) van een verpleeghuis in Friesland?1

Vraag 2

Overweegt u de financiële middelen, die vrijkomen voor extra handen aan het bed in 2012 flexibeler in te zetten of juist een plafond op regiobudgetten te zetten?

Vraag 3

Hoe wilt u voorkomen dat er bedden leeg blijven staan , terwijl anderzijds de wachtlijst groeit voor verpleeghuizen?

Vraag 4

Kunt u voor 1 augustus a.s. helderheid verschaffen of het regiobudget AWBZ Friesland wordt uitgebreid, zodat de geleverde intramurale zorg (binnen de toegelaten capaciteit) ook wordt vergoed?


X Noot
1

Leeuwarder Courant, 18 en 20 juni 2011.

Naar boven