Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Kortenoeven (PVV), Van Bommel (SP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse zaken over de eigenstandige positie van Taiwan (ingezonden 22 juni 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de verschillende recente resoluties en verklaringen van onder meer de Europese Commissie, het Europees Parlement, maar ook van het Amerikaanse Congres, waarin de betekenisvolle positie van Taiwan op het internationale toneel wordt onderstreept en haar toegang wordt geboden of toegezegd tot internationale (VN-)gremia en aanverwante privileges?1

Vraag 2

Welke trend ziet u in internationaal opzicht ten aanzien van de erkenning van de eigenstandige positie van Taiwan?

Vraag 3

Welke trend ziet u in het beleid van China ten aanzien van de erkenning van de eigenstandige positie van Taiwan?

Vraag 4

Welke opstelling kiest Nederland tot nu toe in het internationale discours ten opzichte van de positie van Taiwan?

Vraag 5

Bent u bereid de verschillende, internationale initiatieven die worden ontplooid om Taiwan een volwaardige positie te geven op het wereldtoneel te ondersteunen? Welke concrete gelegenheden ziet u hiervoor in de nabije toekomst?


X Noot
1

Zie onder meer: «Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the occasion of the participation of Taiwan as an observer in the 62nd session of the World Health Assembly»; European Parliament resolution of 11 May 2011 on the annual report from the Council to the European Parliament on the main aspects and basic choices of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) in 2009, presented to the European Parliament in application of Part II, Section G, paragraph 43 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 (2010/2124(INI); CONCURRENT RESOLUTION of the US Congress expressing the sense of Congress that Taiwan should be accorded observer status in the International Civil Aviation Organization (ICAO); «Taiwan: Declaration by the Presidency on behalf of the European Union», etc.

Naar boven