Vragen van het lid Van den Besselaar (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat Nederlandse uitkeringen naar Marokko en naar Turkije worden geëxporteerd (ingezonden 30 mei 2011).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ook hogere uitkering voor Turken»?1

Vraag 2

Daar Turkije niet staat vermeld op het lijstje «Uitzondering Toeslagenwet voor verdragslanden»,2 waar baseert het Europees Hof zich dan op om vast te stellen dat ook Turken in Turkije de toeslag uitbetaald moeten krijgen?

Vraag 3

Kan deze uitspraak van het Europees Hof een precedent zijn voor uitkeringsgerechtigden in andere landen? Zo ja, welke?

Vraag 4

Welke stappen hebt u al gezet om de export van toeslagen op uitkeringen naar het buitenland te verhinderen?

Vraag 5

Hoe ver staat het met het eventueel aanpassen/opzeggen van de verdragen die Nederland verplichten om toeslagen op uitkeringen naar verschillende landen te exporteren?

Vraag 6

Welke belemmeringen ondervindt u bij het uitvoeren van de stappen bedoeld in vragen 4 en 5?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Hijum en Omtzigt (beiden CDA), ingezonden 30 mei 2011 (vraagnummer 2011Z11349).


X Noot
1

de Volkskrant, 27 mei 2011.

X Noot
2

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/heb-ik-recht-op-een-toeslag-als-ik-in-het-buitenland-ga-wonen.html

Naar boven