Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over Roemenen met Hongaarse achtergrond die hier legaal zouden werken (ingezonden 10 mei 2011).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat een uitzendbureau in Etten-Leur Roemenen met een Hongaarse achtergrond in Nederland te werk stelt?1

Vraag 2

Wat is het beleid van de Hongaarse regering om paspoorten te verstrekken aan Roemeense staatsburgers? Is er de laatste tijd een toename te zien? Hoeveel Roemenen hebben een Hongaars paspoort?

Vraag 3

Bent u van plan de Hongaarse regering aan te spreken op deze omzeiling van het Nederlandse beleid met betrekking tot tewerkstellingsvergunningen?


X Noot
1

Radio 1 journaal vrijdag 4 mei 17.00.

Naar boven