Vragen van de leden Van der Steur en Hennis-Plasschaert (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de verkoop van gegevens aan de politie door Vodafone en TomTom (ingezonden 3 mei 2011).

Vraag 1

Kent u de berichtgeving rond de verkoop van (locatie)gegevens door Vodafone en TomTom aan de politie?1

Vraag 2

Wat vindt u van de verkoop van deze gegevens? Is hierover overleg geweest met het College bescherming persoonsgegevens? Zo ja, wat was zijn oordeel?

Vraag 3

Wat is de aard van deze gegevens? Hoe gedetailleerd zijn de gegevens? Waartoe worden deze gegevens gebruikt? Wat is daarvan het resultaat? Kan de met de informatie ook de locatie van een individu worden afgeleid?

Vraag 4

Welke andere (markt)partijen kunnen deze gegevens kopen van deze bedrijven?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Schouw (D66), ingezonden 3 mei 2011 (vraagnummer 2011Z09422).


X Noot
1

AD, «TomTom tipt politie over verkeersmisbruik», 27 april 2011 http://www.ad.nl/ad/nl/1006/Autowereld/article/detail/580814/2011/04/27/TomTom-tipt-politie-over-verkeersmisbruik.dhtml

Naar boven