Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z08785

Vragen van de leden Bontes en Elissen (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het bericht «Privacywaakhond CBP schendt privacy» (ingezonden 26 april 2011).

Vraag 1

Kent u het bericht «Privacywaakhond CBP schendt privacy»1?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het schandalig is dat de privacywaakhond blundert door privacygevoelige data te publiceren?

Vraag 3

Bent u bereidt het CBP op deze blunder aan te spreken en zo nodig  tot maatregelen over te gaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Ziet u in deze berichtgeving aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de werkwijze van het CBP? Zo neen, waarom niet?


X Noot
1

http://webwereld.nl/nieuws/106433/privacywaakhond-cbp-schendt-privacy.html#utm_source=front_current_6&utm_medium=website&utm_campaign=ww