Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over omgang van de Kamer van Koophandel (KvK) met persoonsgegevens (ingezonden 15 april 2011).

Vraag 1

Bent u bekend met de irritatie van vele ondernemers over het feit dat de KvK contactinformatie van ondernemers beschikbaar stelt?12

Vraag 2

Acht u het wenselijk dat een publieke organisatie die ondernemingen verplichte heffingen oplegt, geld verdient met het ongevraagd verkopen van contactgegevens?3

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat deze verkoop van contactgegevens leidt tot veel ongevraagde reclamezendingen?

Vraag 4

Wat vindt u van het idee om over te schakelen op opt-out in plaats van opt-in, dat wil zeggen de «non-mailing indicator» standaard uitzetten in plaats van standaard op aan?

Vraag 5

Denkt u ook dat dit veel meer zou passen voor een publieke organisatie?

Vraag 6

Bent van plan op korte termijn de verplichte KvK-heffing voor informeren en stimuleren om te zetten tot een vrijwillige bijdrage?


X Noot
1

http://www.deondernemer.nl/blogs/549073/Stop-verplichte-bijdrage-KvK.html

X Noot
2

http://petities.nl/petitie/stop-verplichte-bijdrage-kvk

X Noot
3

http://www.kvk.nl/ondernemen/producten-handelsregister/adressenbestand/

Naar boven