Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de politieke situatie in Syrië en in het bijzonder de situatie van politieke gevangenen (ingezonden 7 april 2011).

Vraag 1

Wat is uw oordeel over de politieke ontwikkelingen in Syrië na het aftreden van de regering?1 Acht u de kans reëel dat politieke vrijheden worden toegestaan en politieke gevangenen worden vrijgelaten?

Vraag 2

Bent u bekend met de situatie van politieke gevangenen in Syrië en die van hongerstakende politieke gevangenen in het bijzonder? Is het waar dat twee politieke gevangenen, Tohamah Maroof en Kamal Sheikho, sinds half februari in hongerstaking zijn?2

Vraag 3

Bent u bereid bij de autoriteiten te eisen dat alle politieke gevangenen onmiddellijk worden vrijgelaten?


X Noot
1

«Nieuwe regering in Syrië op komst», RTL, 30 maart 2011

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/03_maart/29/buitenland/nieuwe-regering-in-syrie-op-komst.xml.

X Noot
2

«Amnesty International Condemns Crackdown in Syria After Protesters, Including Children, Are Beaten and Violently Dispersed, At Least 30 People are Arrested and Taken Away After Calling for Release of Political Prisoners» http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGUSA20110316002&lang=e en Amnesty International, «Arrests as Syria cracks down on prisoner protests, 16 March 2011» http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/arrests-syria-cracks-down-prisoner-protests-2011-03-16.

Naar boven