Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over bezuinigingen op de spoorwegpolitie (ingezonden 23 februari 2011).

Vraag 1

Waarom wil het Korps landelijke politiediensten (KLPD) acht locaties van de spoorwegpolitie sluiten?1

Vraag 2

Waarom is de Tweede Kamer niet van dit voornemen op de hoogte gebracht?

Vraag 3

Wanneer was u als korpsbeheerder van dit voornemen op de hoogte?

Vraag 4

Hoe groot zijn de financiële problemen bij de spoorwegpolitie? Hoe zijn deze problemen ontstaan en hoe gaat u deze problemen oplossen?

Vraag 5

Bent u bereid de betreffende documenten over de voorgestelde bezuinigingen op huisvesting van de spoorwegpolitie naar Tweede Kamer te sturen?


X Noot
1

De Telegraaf, 21 februari 2011.

(http://www.telegraaf.nl/binnenland/9078013/__Spoorpolitie_wegbezuinigd__.html?p=4,1)

Naar boven