Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z02223

Vragen van het lid Groot (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het old boys network nog volop bestaat (ingezonden 4 februari 2011).

Vraag 1

Kent u het bericht «Old boys zoeken elkaar weer op»?1

Vraag 2

Is het waar dat uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat commissarissen langer op hun plek blijven zitten?

Vraag 3

Is het waar dat het gemiddeld aantal commissariaten per persoon is gestegen van 2,6 naar 3,3?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het onwenselijk is als de kring van commissarissen beperkt blijft tot een kleine kring en dat dit de kwaliteit van het toezicht niet ten goede komt, waardoor de doorstroming van vrouwen en jongeren naar deze bestuursfuncties belemmerd wordt?

Vraag 5

Welke maatregelen neemt u om dit «old boys» netwerk open te breken?

Vraag 6

Bent u bereid bij de Eerste Kamer aan te dringen op spoed bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen2 waarin het amendement Irrgang is opgenomen over maximering van het aantal commissariaten?


XNoot
1

de Volkskrant, 21 januari 2010.

XNoot
2

Kamerstukken I 2009/10, 31 763, A.