Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z01109

Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat misdrijven niet kunnen worden opgelost door computerfalen (ingezonden 21 januari 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door problemen met het

BVH-computersysteem de politie Zuid-Holland-Zuid vele honderden misdrijven niet heeft kunnen oplossen?1

Vraag 2

Klopt het bericht dat dit systeem cruciale informatie over mogelijke verdachten is kwijt geraakt? Zo ja, heeft dit zich ook in andere politieregio’s voor gedaan?

Vraag 3

Indien deze informatie klopt, kunt u aangeven om hoeveel verdachten het bij benadering zou gaan? Is deze informatie nog terug te halen?

Vraag 4

Hoe denkt u de problemen met het BVH en het BVO-systeem op korte en lange termijn op te lossen?


XNoot
1

De Telegraaf, «Misdrijven niet opgelost door computerfalen», 20 januari 2011.