Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z00816

Vragen van de leden Gesthuizen en Kooiman (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het gebrek van behandeling van pedofilie (ingezonden 18 januari 2011).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de constatering van deskundigen uit de psychiatrie dat de behandeling van pedofielen tekort schiet?1

Vraag 2

Deelt u de mening van het Nederlands Instituut van Psychologen dat hulpverlening aan pedofielen in een vroeg stadium veel leed kan voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u van plan maatregelen te nemen om de behandeling van pedofielen te bevorderen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

RTL nieuws, 15 januari 2011.