Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z00621

Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het bericht dat in de, onder scholieren verspreidde, EU-agenda de christelijke feestdagen zijn vergeten (ingezonden 14 januari 2011).

Vraag 1

Klopt het dat in september 2010 een EU-agenda onder Europese scholieren is verspreid, waarin allerlei religieuze en culturele feestdagen zijn opgenomen, behalve de christelijke?1

Zo ja, wat is hierover uw mening?

Vraag 2

Is de desbetreffende agenda ook onder Nederlandse scholieren verspreid?

Vraag 3

Klopt het dat de Franse minister van Europese Zaken hierover zijn ongenoegen heeft laten blijken richting de Europese Commissie?

Vraag 4

Heeft de Nederlandse regering ook reeds zijn beklag gedaan bij de Europese Commissie? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, bent u van plan dit alsnog te doen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van der Staaij (SGP), ingezonden 14 januari 2011 (vraagnummer 2011Z00619).


XNoot
1

Demorgen.be, «EU-agenda in 20 000 scholen vergeet christelijke feestdagen», 13 januari 2011.