Vragen van de leden Van Dekken en Marcouch (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de strenge regels die gesteld worden aan bezoekers van voetbalwedstrijden (ingezonden 13 januari 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Platform eist recht op voetbal»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het besluit van de burgemeester van Heerenveen om over te gaan tot de invoering van een «auto-combi kaart»? Op welke wijze draagt het onderweg ophalen van kaarten bij aan het terugdringen van overlast door voetbalsupporters? Op welke wijze wordt voorkomen dat het «onderweg ophalen» van de kaarten in de praktijk slechts leidt tot het verplaatsen van het probleem?

Vraag 3

Klopt het bericht dat stadionverboden op basis van de standaardvoorwaarden van de voetbalbond steeds vaker door de rechter ongeldig worden verklaard? Zo ja, kunt u toelichten om welke aantallen het hier gaat?2

Vraag 4

Klopt het bericht dat de KNVB-juristen en het ministerie van Justitie en Veiligheid

samenwerken aan een nieuwe aanpak omdat het stadionverbod niet werkt? Zo ja, wordt deze aanpak onderdeel van het actieplan om van voetbal weer een schone sport te maken dat komend voorjaar aan de Kamer wordt verzonden of is hier sprake van een afzonderlijk voorstel waar met de KNVB aan werkt? Kunt u uw antwoord toelichten?


XNoot
1

Dagblad van het Noorden, 4 januari 2011: «Platform eist recht op voetbal».

XNoot
2

www.rechtopvoetbal.nl  en http://www.footballsupporters.info/NL/OM.htm

Naar boven