Vragen van de leden Mulder en Leegte (beiden VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brand bij Moerdijk. (ingezonden 11 januari 2011).

Vraag 1

Bent u bekend met artikel «Brand Moerdijk: brand meester»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven wat de stank- en rookontwikkeling in de omgeving is geweest als gevolg van deze brand?

Vraag 3

Welke onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd naar de effecten van de brand op de volksgezondheid? Kunt u aangeven of deze onderzoeken op elkaar zijn afgestemd en wanneer de resultaten van deze onderzoeken verwacht kunnen worden?

Vraag 4

Welke onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd naar de effecten van de brand op het milieu? Kunt u aangeven of deze onderzoeken op elkaar zijn afgestemd en wanneer de resultaten van deze onderzoeken verwacht kunnen worden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Jansen (SP), ingezonden 7 januari 2011(vraagnummer 201100117).


XNoot
1

Financieel Dagblad, «Brand Moerdijk: brand meester», 6 januari 2011.

Naar boven