Vragen van de leden Jacobi, Timmermans en Smeets (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de dijken in Limburg (ingezonden 7 januari 2011).

Vraag 1

Kent u de berichten over de dijken in Limburg?1

Vraag 2

Is het waar dat de provincie Limburg de regering per brief heeft gevraagd meer geld beschikbaar te stellen voor de dijken in Limburg? Zo ja, kunt u deze brief openbaar maken?

Vraag 3

Acht u het terecht dat de Limburgse waterschappen concluderen dat de dijken niet aan de normen voldoen? Is er ook sprake van een verslechtering van de veiligheid ten opzichte van voorgaande jaren?

Vraag 4

Wanneer komt er rijksgeld beschikbaar voor de dijken in Limburg?

Vraag 5

Welk deel van de kosten van de dijkversterking in Limburg zal ten laste komen van het Rijk, welk deel ten laste van het waterschap?

Vraag 6

Is het waar dat, zoals in het artikel «Veel limburgse dijken voldoen niet aan de wettelijke veiligheidsnormen» in Blikopnieuws.nl2 wordt gemeld, budgetten van de Maaswerken worden ingezet voor dijkversterkingen? Zo ja, welke budgetten betreft dit? Waarvoor zouden deze anders zijn ingezet?


XNoot
1

http://www.limburger.nl/article/20110105/REGIONIEUWS01/110109828/1056

XNoot
2

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/123373/Veel_Limburgse_dijken_voldoen_niet_aan_wettelijke_veiligheidsnorm.html

Naar boven