Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z00075

Vragen van de leden Brinkman en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over uitlatingen van de korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland over handhaving van het boerkaverbod (ingezonden 5 januari 2011).

Vraag 1

Bent u bekend met de uitlatingen die zijn gedaan door de korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland, de heer Welten, in het NTR-programma «5 jaar later» van dinsdag 4 januari 2011?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onacceptabel is indien een korpschef van de Nederlandse politie met gebruikmaking van het individuele recht, namelijk de discretionaire bevoegdheid van de individuele politieman, democratisch aangenomen formele wetgeving in zijn geheel niet wil uitvoeren met als motivatie: «mindere prioriteit»? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat wanneer bij een mogelijk boerkaverbod de politie enkel waarschuwend wil optreden, met andere woorden niet verbaliserend, de politie in casu de korpschef, zichzelf indirect boven de wet stelt en dat dit in een rechtsstaat onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid met de heer Welten zo snel mogelijk een functioneringsgesprek te voeren naar aanleiding van dit interview waarin hij de mogelijkheid krijgt geboden om zijn woorden publiekelijk terug te nemen en indien hij dit niet wenst te doen, zijn ontslagprocedure per direct in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt deze vragen voor 12 januari 2011, 12.00 uur beantwoorden?


XNoot
1

In het bijzonder verwijzen wij naar de uitlating dat «wanneer het kabinet inderdaad een boerkaverbod invoert, hij burgerlijk ongehoorzaam zal zijn» http://www.nps.nl/page/programma/4126/5-jaar-later/aflevering/detail/11911043/5-jaar-later.