Vragen van de leden Timmermans, Albayrak en Marcouch (allen PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een «homotest» die de Tsjechische autoriteiten gebruiken bij asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land vervolgd worden (ingezonden 13 december 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat de Tsjechische autoriteiten gebruik maken van een «homotest» om asielaanvragen van asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land vervolgd worden, te testen?1

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe vaak dit soort testen in Tsjechië worden toegepast bij verhoren van asielzoekers en of dit in overleg wordt gedaan met de ondervraagden?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de uitspraak van het EU-agentschap die aangeeft dat «het dubieus is of de test wel tot voldoende heldere conclusies komt?» Deelt u de mening dat dit type testen helemaal geen «heldere conclusies» kan waarborgen en verboden zou moeten worden?

Vraag 4

Heeft u uw zorgen geuit richting de Tsjechische autoriteiten over de merkwaardige wijze waarop asielaanvragen voor asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land worden vervolgd, worden getest? Zo niet, waarom niet?


XNoot
1

NRCNEXT, 9 december 2010: «Kritiek EU op «homotest» asielzoekers Tsjechië».

Naar boven