Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het vrijlaten van een man die verdacht wordt van het mishandelen van een agente en een politiebrigadier (ingezonden 10 december 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Jonge mishandelaar vrij»?1

Vraag 2

Klopt dit bericht? Zo nee, wat klopt er niet?

Vraag 3

Kunt u de Kamer een feitenrelaas doen toekomen van deze zaak?

Vraag 4

Zijn de betrokken politieambtenaren na het genoemde incident aan het werk gebleven of is/was er sprake van ziekteverzuim?

Vraag 5

Hoe verhoudt het vrijlaten van deze jongen zich tot de Eenduidige Landelijke afspraken (ELA) bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak voor politie en Openbaar Ministerie?

Vraag 6

Zijn in deze zaak de ouders onderworpen aan verhoor? Zijn ze aangesproken op hun verantwoordelijkheid en wat is daar het resultaat van?


XNoot
1

http://www.telegraaf.nl/binnenland/8449645/__Jonge_mishandelaar_vrij__.html

Naar boven