Vragen van de leden De Mos en Van Bemmel (beiden PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de kritiek van Shell op subsidies voor windmolens (ingezonden 4 november 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Kritiek ceo Shell op subsidie windpark»?1

Vraag 2

Bent u bereid te reageren op de kritiek van Shell aangaande het strooien van belastinggeld voor windmolenparken? Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

Financieele Dagblad, «Kritiek ceo Shell op subsidie windpark», 2 november 2010

Naar boven