Vragen van de leden Ziengs en Ten Broeke (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken over het feit dat de Europese aanbesteding voor politievoertuigen slechts één aanbieder kent (ingezonden 4 november 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Politie wint kort geding: vrij baan Pon en BMW» alsmede de situatie zoals deze in bijgevoegde mailwisseling is beschreven?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze aanbesteding op een dusdanige manier is geschreven dat er slechts één leverancier aan de voorwaarden kan voldoen?

Vraag 3

Wat is de reden dat ervoor is gekozen de aanbesteding zo te clusteren dat er slechts één leverancier aan de voorwaarden zou kunnen voldoen? Zou het op deze manier niet beter zijn gewoon een offerte te vragen, aangezien de concurrentie tussen de aanbieders niet aanwezig is en er dus geen keuze tussen prijs/kwaliteit en diensten kan worden gemaakt door de aanbestedende dienst?

Vraag 4

Vindt u dit een gewenste gang van zaken? Zo nee, op welke manier bent u van plan ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voor zal komen? Zo ja, wat is de reden dat er nog aanbestedingen plaatsvinden waarbij met meerdere aanbieders wordt gewerkt?

Vraag 5

Op welke manier wilt u deze clustering in de toekomst aanpakken?


XNoot
1

Automotive, «Politie wint kort geding: vrij baan Pon en BMW», 27 oktober 2010

& onderhands meegestuurde mailwisseling.

Naar boven