Vragen van de leden Van Bochove, Blanksma-van den Heuvel en Knops (allen CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over aflossingsvrije hypotheken (ingezonden 4 november 2010).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van berichten in de media (in het bijzonder RTL-Z) dat de Rabobank geen 100% aflossingsvrije hypotheken meer verstrekt in bepaalde regio’s?1

Vraag 2

Is het waar dat dit beleid wordt ingezet vanuit de veronderstelling dat er in de genoemde regio sprake is van bevolkingskrimp?

Vraag 3

Wat vindt u van het beleid van de Rabobank waaruit blijkt dat er in het land twee soorten bevolkingsgroepen zijn, namelijk zij die wel en zij die geen aflossingsvrije hypotheek kunnen afsluiten?

Vraag 4

Is hier sprake van gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van alle klanten?

Vraag 5

Leidt een dergelijke handelwijze van de Rabobank niet juist tot een versterking van ongewenste krimpeffecten?

Vraag 6

Bent u bereid met banken te komen tot afspraken die leiden tot gelijke behandeling van alle klanten in alle regio’s van het land?


XNoot
1

RTLZ, «Rabo: einde 100% aflossingsvrij in Groningen», 29 oktober 2010.

Naar boven