Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de bezuinigingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen die de rechtspraak frustreren (ingezonden 4 november 2010).

Vraag 1

Is het waar dat de oorzaak van het te laat aanleveren van de verdachte in de Almelose gijzelingszaak bij zijn rechtszaak gelegen is in de bezuinigingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen?1 Zo ja, wat vindt u daar van? Zo nee, wat was dan wel de oorzaak?

Vraag 2

Hoeveel kost deze specifieke vertraging het gerechtshof?1

Vraag 3

Komt het vaker voor dat verdachten als gevolg van problemen met vervoer door de Dienst Justitiële Inrichtingen niet op tijd kunnen worden aangeleverd bij zittingen? Zo ja, hoe vaak? Indien dit niet bekend is, bent u bereid navraag te doen bij de rechtbanken of dit een structureel probleem is?

Vraag 4

Welke maatregelen gaat u nemen om dit probleem op te lossen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit niet meer voorkomt en dat rechtszaken op tijd kunnen beginnen?


XNoot
1

de Twentsche Krant Tubantia, Bezuiniging vertraagt Almelose gijzelingszaak, 1 november 2010.

Naar boven