Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Teeven (beiden VVD) aan de minister van Justitie over het visa waiver program (VWP) (ingezonden 7 oktober 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «VS mogen bij data politie Oostenrijk» in Trouw?1

Vraag 2

Is het juist dat de Verenigde Staten (VS) Nederland om een soortgelijke regeling (conform Oostenrijk) hebben verzocht?2 Zo ja, welke verzoeken zijn er door de VS gedaan?

Vraag 3

Ziet u in dezen een rol voor de Europese Commissie om te interveniëren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u (hoe dan ook) bereid dit bij de Europese Commissie aan de orde te stellen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat is uw mening over de zogenaamde directe toegang tot de politiedata?

Vraag 6

Is er sprake van een volwaardige, en dus ook wederkerige, data-uitwisselingsovereenkomst tussen de VS en Oostenrijk?

Vraag 7

Acht u een soortgelijke data-uitwisselingsovereenkomst tussen de VS en Nederland noodzakelijk? Zo ja, waarom?


XNoot
1

Trouw 30 september «VS mogen bij data politie Oostenrijk», 30 september 2010.

XNoot
2

Diepresse.com, USA drohten Österreich mit Visapflicht, 28 september 2010.

Naar boven