Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20102010Z12650

Vragen van de leden Koolmees en Verhoeven (beiden D66) aan de ministers van Financiën en voor Wonen, Wijken en Integratie over de effectiviteit van besteding van belastinggeld door btw-verlaging in de bouw (ingezonden 10 september 2010).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de analyse van de steunmaatregelen in de bouw?1

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van de verschillende schattingen van de opbrengsten van de btw-maatregel?2 Kan u aangeven wat uw eigen schatting is van de effecten? Kunt u daarbij ingaan op mogelijke concurrentie-effecten op andere sectoren, daar het hier een geïsoleerde maatregel betreft?

Vraag 3

Bent u van mening dat hier sprake is van effectief en efficiënt besteden van belastinggeld?

Vraag 4

Herinnert u zich de toezegging om de effectiviteit van stimuleringsmaatregelen in kaart te laten brengen door het CPB?3 Wanneer kunnen wij de evaluatie over de maatregelen op de woningmarkt verwachten?

Vraag 5

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de Algemene Financiële Beschouwingen?


XNoot
1

Kwartaalmonitor Bouw ABN AMRO, september 2010.

XNoot
2

het Financieele Dagblad 9 september 2010: «Steunmaatregelen bouw werken maar beperkt».

XNoot
3

Toezegging debat voorjaarsnota 1 juli 2010, Handelingen TK 94–7782.