Vragen van het lid Voordewind aan de minister voor Jeugd en Gezin over het bericht dat het ouderschapsplan bij scheiding werkt (ingezonden 13 augustus 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Ouderschapsplan bij scheiding werkt»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de vermindering van het aantal scheidingszaken bij de Raad voor de Kinderbescherming in relatie tot het vorig jaar ingestelde ouderschapsplan en het toegenomen hulpaanbod vooraf?

Vraag 3

Wat vindt u van de kanttekening van de Raad voor de Kinderbescherming dat de begeleiding van en de bemiddeling bij scheidingszaken waar kinderen in het spel zijn nog tekortschiet? Ziet u kansen om begeleiding en bemiddeling nog verder te verbeteren, om schadelijke effecten van echtscheidingen voor kinderen nog verder te verminderen?


XNoot
1

Nederlands Dagblad, «Ouderschapsplan bij scheiding werkt», 11 augustus 2010 http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/10/ouderschapsplan-bij-scheiding-werkt

Naar boven