Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag inzake de beëindiging van de opvang in de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel van een Angolese familie (ingezonden 28 juli 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag omtrent de beëindiging van de opvang van een Angolese familie?1

Vraag 2

Wat zijn de beleidsconsequenties van deze uitspraak?

Vraag 3

Hoe gaan andere Europese landen met deze problematiek om?

Vraag 4

Wat betekent deze uitspraak voor het Nederlandse asielbeleid in de gevallen waarin ouders niet meewerken aan terugkeer?


XNoot
1

www.rechtspraak.nl LJN:BN2164.

Naar boven