Vragen van het lid Ferrier (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dood van een zwangere Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum van Leersum (ingezonden 2 juli 2010).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het bericht «Zwangere vrouw sterft in gang AZC»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat medisch noodzakelijke zorg altijd voorhanden moet zijn, ook in asielzoekerscentra? Hoe beoordeelt u dit voorval in het licht van de overheveling van de zorg voor asielzoekers van de Medische Opvang Aielzoekers (MOA’s) naar de gezondheidscentra?

Vraag 3

Wat is uw reactie op deze tragische gebeurtenis, en bent u een onderzoek gestart naar de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen? Zo nee, wilt u dat alsnog gaan doen, al dan niet in samenwerking met de minister van Justitie, en de resultaten daarvan, voorzien van een kabinetsreactie, aan de Kamer doen toekomen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Peters en Voortman (GroenLinks), ingezonden 1 juli 2010 (vraagnummer 2010Z10298).


XNoot
1

nieuwsbrief geldermalsen.nl, 30 juni 2010.

Naar boven