Vragen van de leden van Bontes en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken over het bericht dat er in Brussel een voorstel is uitgelekt om zich met pensioenstelsels in de lidstaten te gaan bemoeien (ingezonden 1 juli 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Brussels dips toe into pension reform debate»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat elke Europese bemoeienis van het pensioenstelsel van individuele lidstaten volledig in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel en dus een directe aantasting is van de soevereiniteit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Europese Unie geen enkele invloed krijgt in de werking en opbouw van het Nederlandse pensioenstelsel?


XNoot
1

http://www.euractiv.com/en/print/socialeurope/brussels-dips-toe-into-pension-reform-debate-news-495661

Naar boven