Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat Engelse les aan kleuters beter kan (ingezonden 1 juli 2010).

Vraag 1

Wat betekenen de uitkomsten van het onderzoek van prof. Janet van Hell van de Radboud Universiteit Nijmegen naar het leren van Engels op de basisschool voor uw beleid met betrekking tot Engelse les op basisscholen? Hoe gaat u de kwaliteit van de Engelse les op de basisschool versterken?1

Vraag 2

Bent u van mening dat de pabo-opleidingen voldoende aandacht besteden aan beheersing van de Engelse taal om kwaliteit van de Engelse lessen op basisscholen te garanderen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, wat gaat u doen om daarin verandering te brengen?


XNoot
1

Omroep Gelderland, 19 juni 2010: «Engelse les kleuters kan beter»

http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/619001/Engelse-les-kleuters-kan-beter.htm

Naar boven