Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat gevreesd wordt dat ongeveer 2,5 miljard euro aan hulpgelden voor Afghanistan het land is uitgesmokkeld (ingezonden 30 juni 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Aid cash feared lost as £2bn is flown out of Afghanistan»?1

Vraag 2

Is het waar dat sinds 2007 via het vliegveld van Kabul ongeveer 2,5 miljard euro, voor een belangrijk deel ontwikkelingsgelden, via koffers en pallets het land is uitgesmokkeld?

Vraag 3

Kunt u aangeven of door corrupte Afghanen ook Nederlandse hulpgelden het land zijn uitgesmokkeld? Om welk bedrag gaat het?

Vraag 4

Bent u bereid een diepgravend onderzoek in te stellen? Bent u bereid de Afghaanse autoriteiten om opheldering te vragen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid de ontwikkelingshulp aan Afghanistan te stoppen? Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

Telegraph, 18 juni 2010

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/7859275/Aid-cash-feared-lost-as-2bn-is-flown-out-of-Afghanistan.html

Naar boven