Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland miljoenen extra aan de Palestijnen geeft (ingezonden 29 juni 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Nederland: 5 miljoen extra voor Palestijnen»?1

Vraag 2

Waarom besteedt u belastinggeld aan projecten in een regio die in handen is van de islamitische terreurgroep Hamas?

Vraag 3

Kunt u garanderen dat dit Nederlands belastinggeld niet wordt aangewend voor de jihad tegen Israël of ophitsing tegen Joden of de Joodse staat?

Vraag 4

Bent u bereid deze extra 5 miljoen euro alsnog in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) gekwalificeerd kan worden als de grootste sociale dienst ter wereld en dat deze organisatie het Palestijns-Arabisch vluchtelingenvraagstuk kunstmatig in stand helpt houden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u gezien het voorgaande bereid de Nederlandse donaties aan UNRWA per direct volledig te stoppen? Wilt u zich ook in Europees verband sterk maken voor het stoppen van donaties aan UNRWA? Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

De Telegraaf, 24 juni 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/7034579/__Vijf_miljoen_extra_voor_Palestijnen__.html?p=4,1

Naar boven