Vragen van het lid De Rouwe (CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de Stichting Friese Stoomtrein Maatschappij. (Ingezonden 25 juni 2010)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Friese Stoomtrein noch miljoen nedich»?1

Vraag 2

Bent u bereid te onderzoeken of de kosten voor aanpassing van het spoor omlaag kunnen? 

Vraag 3

Bent u bereid tot een vorm van voorfinanciering of dispensatie om zodoende komende zomer te kunnen starten met de aanpassing? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom de eisen alleen gelden voor nieuw aan te leggen emplacementen, gegeven het feit dat bij bestaande emplacementen er (voorlopig) niets verandert?

Vraag 5

Bent u van mening dat in deze kwestie de «klant» van ProRail moet opdraaien voor de kosten van voortschrijdend inzicht bij ProRail? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Welke betaalbare alternatieven zijn er volgens u voor de zogenaamde flankbeveiliging?

Vraag 7

Bent u bereid subsidie te verstrekken aan de Stichting Friese Stoomtrein Maatschappij op het aanbrengen van ATB NG op de stoomloc?2


XNoot
1

Omrop Fryslân, 2 juni 2010

XNoot
2

Omdat in het Noorden de ATB E (Automatische Trein Beïnvloeding Eenvoudig) die onder andere is ontwikkeld voor stoomlocs, niet werkt, is de Stichting Friese Stoomtrein Maatschappij genoodzaakt om ATB NG (Automatische Trein Beïnvloeding Nieuwe Generatie) in te bouwen. Dit is nergens ter wereld nog gedaan.

Naar boven