Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het verkopen en niet accepteren van EU-regiotickets door NS (ingezonden 16 juni 2010).

Vraag 1

Welke stappen heeft u inmiddels gezet naar aanleiding van de aanbeveling uit de initiatiefnota «De Grenzen voorbij»1 om te komen tot grensoverschrijdende tariefsystemen?

Vraag 2

Bent u ermee bekend dat NS EU-regiotickets verkoopt?

Vraag 3

Is het waar dat dit ticket in de EU-regio Maas-Rijn wordt geaccepteerd in alle bussen en treinen in Duitsland en in alle bus- en bijna alle treinlijnen in België en op alle buslijnen van VEOLIA en in de VEOLIA–trein Maastricht–Heerlen–Kerkrade?

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom NS zelf weigert het EU-regioticket te accepteren?

Vraag 5

Is het waar dat alle vervoerders de inkomsten van de verkoop van de EU-regiotickets zelf mogen houden en dat NS dus verdient aan de verkoop van tickets waarvoor alleen andere vervoerders kosten maken?

Vraag 6

Welke middelen heeft u om NS te verplichten om mee te doen aan het project EU-regio-tarief?


XNoot
1

Kamerstuk 32 351.

Naar boven