Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de ministers van Justitie en Economische Zaken over fraude met creditcards (ingezonden 10 juni 2010).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat de creditcardfraude online enorm groot is?1

Vraag 2

Kunt u enige indicatie geven van de omvang van de fraude?

Vraag 3

Wat is uw mening over het feit dat webwinkels zelf opdraaien voor de schade? Deelt u de mening dat dit het aanbod van digitale diensten kan doen stagneren?

Vraag 4

Vindt u dat de creditcardmaatschappij zelf moet zorgen voor een veilig systeem en hier niet de webwinkelier mee moet belasten, zoals dat tot voor enige jaren ook zo was? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Acht u de kans aanwezig dat de creditcardmaatschappij straks ook de klant verantwoordelijk zal stellen voor fraude via digitale diensten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid een onderzoek naar creditcardfraude op het internet te initiëren, zoals de directeur van Thuiswinkel.org bepleit?2

Vraag 7

Wat gaat u doen om de webwinkelier en klant beter te beschermen tegen creditcardfraude?


XNoot
1

FD, 31 mei 2010.

XNoot
2

AD, 9 juni 2010.

Naar boven