Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20102010Z09190

Vragen van de leden Haverkamp en Ferrier (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het stopzetten van programma's van een christelijke niet-gouvernementele organisatie (ngo) in Afghanistan (ingezonden 8 juni 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het stopzetten van de programma's van Church World Service (CWS) in Afghanistan, naar aanleiding van beschuldigingen van bekering tot het christendom?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat religieuze organisaties als Church World Services een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Afghanistan en dat ze hun werk zonder belemmeringen moeten kunnen doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier zult u bevorderen dat het onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van CWS op korte termijn zal zijn afgerond?Bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek?

Vraag 3

Past deze stopzetting in een breder beeld van toenemende druk op het werk van christelijke organisaties in Afghanistan? Zo ja, op welke manier zet u zich in om de positie van deze organisaties te verbeteren?


XNoot
1

Church World Service - Pakistan/Afghanistan, 31 mei 2010: «Aid agency Church World Service denies allegations of proselytizing in Afghanistan».